Contributie Seizoen 2018-2019

  Competitie spelend  Recreatief lidmaatschap

U8 - € 225,-
U10 - € 225,-
U12 € 245,- € 225,-
U14 € 275,- € 255,-
U16 € 305,- € 255,-
U18 € 315,- € 255,-
U20  € 325,- € 255,-
U22 € 356,- € 255,-
U24 € 350,- € 255,-
Sen € 350,- € 255,-

 

Contributies zijn op basis van één seizoen waarin gedurende de openingstijden van de sportaccommodaties één training per week wordt aangeboden. Contributies zijn inclusief competitiegelden NBB, Scheidsrechterskosten, collectieve ongevallen verzekering en bestuurskosten. Bij het volgen van meerdere trainingen per week, kan een toeslag worden doorberekend aan het lid. Dit is eveneens van toepassing op teams uitkomend in de landelijke divisies, daar waar veelal hogere inschrijfgelden en scheidsrechterskosten worden doorberekend aan de teams. Voor meer informatie hierover, kan je contact opnemen met de Penningmeester.

Extra trainingen

Voor het volgen van een extra training wordt er op jaarbasis € 110,- doorberekend bovenop de basiscontributie.

Incasso

Incasso's worden in 10 termijnen geïncasseerd. De incasso vind maandelijks plaats met uitzondering van de maanden juli en augustus. Bij een weigering, stornering of een niet uitvoerbare incasso zijn we genoodzaakt per termijn €2,50 door te berekenen in verband met bancaire kosten.

Kledinggelden

Voor alle wedstrijdspelende leden, hierbij is de status lidmaatschap bepalend, geldt een kledingbijdrage van € 30,- per seizoen. Deze bijdrage wordt bij de inning van de contributie opgenomen.

Bijdrage om te kunnen sporten

Samen met Stichting Leergeld, Jeugdsportfonds, Jeugdcultuurfonds en de sociale wijkteams ondersteunt de gemeente Leeuwarden kinderen zodat zij kunnen meedoen op school, aan sport/cultuur en in de thuissituatie. Ouders en kinderen worden hier nadrukkelijk bij betrokken. Kinderen krijgen een bijdrage uit het kindpakket wanneer ze leven in een huishouden met een besteedbaar inkomen van minder dan 120% van het voor het huishouden geldende sociale minimum.

Voor sport kan de aanvraag worden ingediend bij het Jeugdsportfonds Friesland door een erkende intermediair, zoals een leerkracht, huisarts, jeugdhulpverlener of buurtsportcoach.

Kijk voor meer informatie op: http://friesland.jeugdsportfonds.nl/

Of voor het indienen van een aanvraag op: www.allekinderendoenmee.nl

Let er op dat de vereniging pas een verekening kan toepassen zodra de stichting leergeld of het jeugdsportfonds het te ondersteunen bedrag aan de vereniging kenbaar heeft gemaakt. De ouder, voogd is tot die tijd verantwoordelijk voor het voldoen van de maandelijkse contributie zoals deze is vastgelegd door de Algemene Leden Vergadering. De verekening vind plaats via de reguliere inning van de contributie.