Exposure

Het realiseren van naambekendheid met uw merk of bedrijfsnaam is in basis het doel wat nagestreefd wordt bij sponsoring. Met ARIS Leeuwarden als de eredivisionist, kent het basketbal in de Friese hoofdstad een prachtig uithangbord en uiteraard voor u als potentiële sponsor een plaats waar u als bedrijf graag zichtbaar wilt zijn.

Naast de eredivisionist kennen we in Leeuwarden één van de grootste basketbal verenigingen uit Noord-Nederland. De Basketbal Vereniging Leeuwarden richt zich op het aanbieden van de sport basketbal als breedtesport en als topsport in het kader van talentontwikkeling. Vanuit een jeugdopleidingsplan willen we onze leden laten doorstromen naar onze Heren Senioren 1, welke onder naam van ARIS Leeuwarden uitkomen in de Mannen Eredivisie. De basis hierin is dat plezier boven presteren staat en de ontwikkeling van de speler als teamspeler speerpunt is.

Om een breed publiek en dus mogelijke talenten te kunnen bereiken, is heel veel nodig. Van geschikt kader en voldoende faciliteiten tot ontwikkelplannen en financiële middelen. Sponsoring hoeft voor ons niet altijd over enkel financiele middelen en exposure te gaan. Over alles wat bijdraagt aan de ontwikkeling van de vereniging en diens leden, daarin willen we u treffen als potentiële sponsor.

Wilt u ons ontmoeten?

Mogelijkheden

Hoofd- en naamsponsoring
Naamsponsorschap: uw bedrijfsnaam wordt verbonden aan de gehele vereniging. Bij de Neder-landse Basketball Bond (NBB) wordt onze verenging geregistreerd als “uw naam….................... BV Leeuwarden". Deze naam wordt dan gebruikt in alle communicatie van de bond en haar ray-ons, zoals wedstrijdprogramma's, uitslagen en standen. Maar daarnaast bijvoorbeeld ook in de regionale kranten (o.a. Leeuwarder Courant, Friesch Dagblad, Huis aan Huis) en verschillende uitingen op internet en televisie. Shirtreclame: uw bedrijfsnaam en/of logo wordt/worden op de voor- of achterkant van het wedstrijdtenues en van de inspeelshirts van onze landelijke teams gedrukt. Zo is uw bedrijfsnaam en/of logo te zien in de zaal, maar ook op wedstrijdfoto's in de regionale pers en op internet. Reclamebord: een reclamebord naast het veld tijdens de thuiswedstrijden van de landelijk spe-lende teams. Vermelding op de website en onze facebookpagina: uw bedrijfsnaam en/of logo komt/komen vol-op in beeld op de verschillende pagina’s van www.bvleeuwarden.nl. Tevens wordt informatie over uw bedrijf evenals een link naar uw eigen website geplaatst bij het onder-deel `Sponsors' op de website. Naamsvermelding wedstrijdposters: voor elke thuiswedstrijd van de landelijk spelende teams worden wedstrijdposters gemaakt waarop de wedstrijd wordt aangekondigd. Op die posters komt de naam en/of het logo van uw bedrijf. De poster wordt op diverse locaties in Leeuwarden opge-hangen. Daarnaast wordt deze samen met een korte uitnodiging voor het bijwonen van de betreffende thuiswedstrijd gestuurd aan alle sponsors. Advertentie nieuwsbrieven: u krijgt een advertentie op groot formaat op een prominente plaats in onze nieuwsbrieven. Deze worden tijdens het seizoen (8 tot 9 maanden) in ieder geval elke 6 we-ken uitgegeven en verspreid onder de leden en sponsors en is onbeperkt te downloaden via onze website. 4 gratis entreebewijzen voor 5 thuiswedstrijden van de profclub Aris Leeuwarden gedurende het reguliere seizoen. Basketballclinic: ter bevordering van teambuilding en sportiviteit wordt eenmaal per jaar een basketballclinic voor uw bedrijf georganiseerd. Dit doen wij graag in samenspraak met het manage-ment van uw organisatie. Bedrijvenbasketballtoernooi: ter afsluiting van het basketballseizoen wordt een bedrijvenbasket-balltoernooi gehouden, waaraan u met uw bedrijf kunt deelnemen. Na afloop is er gelegenheid voor een hapje, drankje en gezelligheid. Een uitstekend moment om ook andere ondernemers te ontmoeten en te spreken. Sponsorbijeenkomsten: ieder seizoen wordt er minimaal één bijeenkomst georganiseerd voor alle sponsors en adverteerders, waarin u wordt geïnformeerd over de ontwikkelingen binnen de vere-niging en waar tevens gelegenheid is voor ontmoeting en kennismaking.
Co-sponsoring
Shirtreclame: uw bedrijfsnaam en/of logo wordt op de voor- of achterkant van het wedstrijdtenue en van de inspeelshirts van onze landelijke teams gedrukt. Zo is/zijn uw bedrijfsnaam en/of logo te zien in de zaal, maar ook op wedstrijdfoto's in de regionale pers en op internet. Reclamebord: een reclamebord naast het veld tijdens de thuiswedstrijden van de landelijk spe-lende teams. Vermelding op de website: uw bedrijfsnaam en/of logo komt/komen in beeld op de verschillende pagina’s van www.bvleeuwarden.nl. Tevens wordt informatie over uw bedrijf evenals een link naar uw eigen website geplaatst bij het onderdeel `Sponsors' op de website. Naamsvermelding wedstrijdposters: voor elke thuiswedstrijd van de landelijk spelende teams worden wedstrijdposters gemaakt waarop de wedstrijd wordt aangekondigd. Op die posters komt/ de naam en/of het logo van uw bedrijf. De poster wordt op diverse locaties in Leeuwarden opge-hangen. Daarnaast wordt deze samen met een korte uitnodiging voor het bijwonen van de betref-fende thuiswedstrijd gestuurd aan alle sponsors. Advertentie nieuwsbrieven: u krijgt een advertentie op groot formaat op een wisselende plaats in onze nieuwsbrieven. Deze worden tijdens het seizoen (8 tot 9 maanden) in ieder geval elke 6 we-ken uitgegeven en verspreid onder de leden en sponsors en is onbeperkt te downloaden via onze website. 4 gratis entreebewijzen voor 5 thuiswedstrijden van de profclub Aris Leeuwarden gedurende het reguliere seizoen (exclusief de play-offs). Basketballclinic: ter bevordering van teambuilding en sportiviteit wordt eenmaal per jaar een basketballclinic voor uw bedrijf georganiseerd. Dit doen wij graag in samenspraak met het manage-ment van uw organisatie. Bedrijvenbasketballtoernooi: ter afsluiting van het basketballseizoen wordt een bedrijvenbasket-balltoernooi gehouden, waaraan u met uw bedrijf kunt deelnemen. Na afloop is er gelegenheid voor een hapje, drankje en gezelligheid. Een uitstekend moment om ook andere ondernemers te ontmoeten en te spreken. Sponsorbijeenkomsten: ieder seizoen wordt er minimaal één bijeenkomst georganiseerd voor alle sponsors en adverteerders, waarin u wordt geïnformeerd over de ontwikkelingen binnen de vereniging en waar tevens gelegenheid is voor ontmoeting en kennismaking.
Reclamebord sponsoring
Reclamebord: een reclamebord naast het veld tijdens de thuiswedstrijden van de landelijk spelende teams. Vermelding op de website: informatie over uw bedrijf alsmede een link naar uw eigen website ge-plaatst bij het onderdeel `Sponsors' op de website. Naamsvermelding wedstrijdposters: voor elke thuiswedstrijd van de landelijk spelende teams worden wedstrijdposters gemaakt waarop de wedstrijd wordt aangekondigd. Op die posters komt/komen de naam van uw bedrijf. De poster wordt op diverse locaties in Leeuwarden opgehangen. Daarnaast wordt deze samen met een korte uitnodiging voor het bijwonen van de betref-fende thuiswedstrijd gestuurd aan alle sponsors. Advertentie nieuwsbrieven: u krijgt een advertentie op normaal formaat op een wisselende plaats in onze nieuwsbrieven. Deze worden tijdens het seizoen (8 tot 9 maanden) in ieder geval elke 6 weken uitgegeven en verspreid onder de leden en sponsors en is onbeperkt te downloaden via onze website. 4 gratis entreebewijzen voor 2 thuiswedstrijden van de profclub Aris Leeuwarden gedurende het reguliere seizoen (exclusief de play-offs). Bedrijvenbasketballtoernooi: ter afsluiting van het basketballseizoen wordt een bedrijvenbasket-balltoernooi gehouden, waaraan u met uw bedrijf kunt deelnemen. Na afloop is er gelegenheid voor een hapje, drankje en gezelligheid. Een uitstekend moment om ook andere ondernemers te ontmoeten en te spreken. Sponsorbijeenkomsten: ieder seizoen wordt er minimaal één bijeenkomst georganiseerd voor alle sponsors en adverteerders, waarin u wordt geïnformeerd over de ontwikkelingen binnen de vereniging en waar tevens gelegenheid is voor ontmoeting en kennismaking.
Businessclublid vereniging
Vermelding op de website: uw bedrijfsnaam en/of logo komt in beeld op de verschillende pagina’s van www.bvleeuwarden.nl. Informatie over uw bedrijf alsmede een link naar uw eigen website geplaatst bij het onderdeel `Sponsors' op de website. Naamsvermelding wedstrijdposters: voor elke thuiswedstrijd van de landelijk spelende teams worden wedstrijdposters gemaakt waarop de wedstrijd wordt aangekondigd. Op die posters komt/komen de naam van uw bedrijf. De poster wordt op diverse locaties in Leeuwarden opgehangen. Daarnaast wordt deze samen met een korte uitnodiging voor het bijwonen van de betreffende thuiswedstrijd gestuurd aan alle sponsors. Naamsvermelding nieuwsbrieven: de naam van uw bedrijf komt/komen in de nieuwsbrieven te staan. Deze worden tijdens het seizoen (8 tot 9 maanden) in ieder geval elke 6 weken uitgegeven en verspreid onder de leden en sponsors en is onbeperkt te downloaden via onze website. Seizoenskaarten: ieder seizoen worden voor u 2 seizoenskaarten aangekocht voor de thuiswedstrijden van het in de eredivisie spelende heren 1 team, waardoor u onbeperkt de thuiswedstrijden kunt bezoeken. U krijgt overigens met deze kaarten geen toegang tot de sponsortribune en –ruimte. Als u dat wel graag zou willen kunnen wij voor u (tegen een meerprijs) een gecombineerd sponsorschap uitwerken
Teamsponsoring
Shirtreclame: U sponsort eenmalig een team dat wordt voorzien van een nieuw wedstrijdtenue (en eventueel nieuwe inspeelshirts). Uw bedrijfsnaam en/of logo wordt op de voor- of achterkant van de wedstrijdtenues gedrukt. Zo is uw bedrijfsnaam en/of logo te zien in de zaal, maar ook op wed-strijdfoto's in de regionale pers en op internet. Vermelding op de website: uw bedrijfsnaam en/of logo komt/komen in beeld op de verschillende pagina’s van www.bvleeuwarden.nl. Tevens wordt informatie over uw bedrijf evenals een link naar uw eigen website geplaatst bij het onderdeel `Sponsors' op de website. Advertentie nieuwsbrieven: u krijgt een advertentie op normaal formaat op een wisselende plaats in onze nieuwsbrieven. Deze worden tijdens het seizoen (8 tot 9 maanden) in ieder geval elke 6 weken uitgegeven en verspreid onder de leden en sponsors en is onbeperkt te downloaden via onze website. Bedrijvenbasketballtoernooi: ter afsluiting van het basketballseizoen wordt een bedrijvenbasket-balltoernooi gehouden, waaraan u met uw bedrijf kunt deelnemen. Na afloop is er gelegenheid voor een hapje, drankje en gezelligheid. Een uitstekend moment om ook andere ondernemers te ontmoeten en te spreken. Sponsorbijeenkomsten: ieder seizoen wordt er minimaal één bijeenkomst georganiseerd voor alle sponsors en adverteerders, waarin u wordt geïnformeerd over de ontwikkelingen binnen de vereniging en waar tevens gelegenheid is voor ontmoeting en kennismaking.
Adverteerder
Vermelding op de website: uw bedrijfsnaam en/of logo komt in beeld op de verschillende pagina’s van www.bvleeuwarden.nl. Informatie over uw bedrijf alsmede een link naar uw eigen website geplaatst bij het onderdeel `Sponsors' op de website. Advertentie nieuwsbrieven: u krijgt een advertentie op normaal formaat op een wisselende plaats in onze nieuwsbrieven. Deze worden tijdens het seizoen (8 tot 9 maanden) in ieder geval elke 6 weken uitgegeven en verspreid onder de leden en sponsors en is onbeperkt te downloaden via onze website.
Ballensponsor
Optie 1: u sponsort een wedstrijdbal tijdens een thuiswedstrijd van een landelijk team. Uw naam wordt genoemd aan het begin van de wedstrijd en tijdens de drie pauzes tussen de vier wedstrijd-delen. Tevens wordt uw naam en/of logo vermeld op de wedstrijdposter waarop de betreffende thuiswedstrijd wordt aangekondigd. Deze poster wordt op diverse locaties in Leeuwarden opgehangen. Daarnaast wordt deze samen met een korte uitnodiging voor het bijwonen van de betreffende thuiswedstrijd gestuurd aan alle sponsors en adverteerders. Optie 2: u sponsort een aantal ballen ten behoeve van de trainingen en wedstrijden van de andere teams van de vereniging.
Vriendenclub
U doneert per jaar een bedrag t.b.v. jeugdopleiding van de vereniging. Als tegenprestatie wordt uw bedrijfsnaam en/of logo genoemd op onze website onder “Vriendenclub”.
Sponsoring in natura
Het is uiteraard ook mogelijk de vereniging in natura te sponsoren. Alle giften zijn ons even dierbaar en worden zeer gewaardeerd. Graag spreken wij met u een tegenprestatie af, die recht doet aan uw bijdrage in natura.