Frequently Asked Questions - All FAQs

Please select your question category

Search FAQs
View all frequently asked questions
View FAQ Tags

Hieronder vind je diverse vragen over het lidmaatschap

Bij de Basketbal Vereniging Leeuwarden bieden we valide basketbal voor iedere sexe en van talent tot liefhebber. Wel geldt er een leeftijdsgrens vanaf 5 jaar.

Heb je vragen over de contributies, kijk dan hier.

Samen met Stichting Leergeld, Jeugdsportfonds, Jeugdcultuurfonds en de sociale wijkteams ondersteunt de gemeente Leeuwarden kinderen zodat zij kunnen meedoen op school, aan sport/cultuur en in de thuissituatie. Ouders en kinderen worden hier nadrukkelijk bij betrokken. Kinderen krijgen een bijdrage uit het kindpakket wanneer ze leven in een huishouden met een besteedbaar inkomen van minder dan 120% van het voor het huishouden geldende sociale minimum.

Voor sport kan de aanvraag worden ingediend bij het Jeugdsportfonds Friesland door een erkende intermediair, zoals een leerkracht, huisarts, jeugdhulpverlener of buurtsportcoach.

Kijk voor meer informatie op: http://friesland.jeugdsportfonds.nl/

Of voor het indienen van een aanvraag op: www.allekinderendoenmee.nl

Incasso's worden in 10 termijnen geïncasseerd. De incasso vind maandelijks plaats met uitzondering van de maanden juli en augustus. Bij een weigering, stornering of een niet uitvoerbare incasso zijn we genoodzaakt per termijn €2,50 door te berekenen in verband met bancaire kosten.

De hoogte van de contributie wordt door de leden bepaald tijdens de Algemene Leden Vergadering. Dit veelal op voorstel van het bestuur. De contributies worden hier bepaald op basis van een geheel seizoen en zijn afhankelijk van de status van het lidmaatschap en de hoeveelheid aangeboden trainingsuren. 

In de basis gaan we uit van een contributie waarin opgenomen dat je als lid eens per week een training volgt. Iemand welke uitkomt in een team welke meer traint, betaald hiervoor een toeslag. Datzelfde geldt voor iemand welke wedstrijden speelt. De kosten voor de zaalhuur tijdens wedstrijden en de competitiegelden welke voldaan moeten worden aan de Nederlandse Basketbal Bond, moeten we doorberekenen in de contributie.

Een overzicht van de contributies, die vind je hier.

Onze trainingstijden vind je in dit overzicht.

Om te trainen vragen we uiteraard sportkleding mee te nemen. We adviseren een korte broek en een t-shirt. Wat betreft schoenen is het van belang dat het schoenen zijn welke stevig zijn, niet afgeven op de vloer en uiteraard niet buiten gedragen.

No faqs found in this category
No faqs found in this category
No faqs found in this category
No faqs found in this category
No faqs found in this category